Võ Lâm Truyền Kỳ H5 | Đầu tiên tại Việt Nam APK MOD Hack

Võ Lâm Truyền Kỳ H5 | Đầu tiên tại Việt Nam APK MOD Hack

Võ Lâm Truyền Kỳ H5 | Đầu tiên tại Việt Nam Cheat & MOD APK - An Overview

Võ Lâm Truyền Kỳ H5 | Đầu tiên tại Việt Nam 1.1.7
APK MOD

Võ Lâm Truyền Kỳ H5 | Đầu tiên tại Việt Nam Hack

Giới thiệu chung
Game Võ Lâm Truyền Kỳ chính chủ Kingsoft trở lại với diện mạo mới H5. Có thể PK, Tống Kim trên mọi thiết bị, mọi nền tảng và mọi lúc mọi nơi. Là tựa game cải tiến từ VLTK 2005 và VLTK Mobile được ra mắt năm 2016.

Kế thừa đầy đủ tính năng bao gồm 5 môn phái thuộc ngũ hành: Võ Đang, Cái Bang, Thiên Vương, Nga My, Ngũ Độc cùng các tính năng săn boss Hoàng Kim, Tần Lăng, Phong Lăng Độ dễ dàng săn vật phẩm quý hiếm vượt qua mọi thử thách nhiệm vụ của Dã Tẩu

Tính Năng Đặc Sắc

Tống Kim Liên Server
o Báo danh vào giờ chẵn mỗi ngày 08:00; 09:00…23:00. Nhân vật đạt cấp độ >32 sẽ được tham gia. Sau khi tham gia báo danh sẽ tham gia sảnh
chờ. Hết thời gian chờ sẽ được phân chia vào 2 phe Tống – Kim ngẫu nhiên.
o Tham gia vào chiến trường hạ gục người chơi phe địch để nhận được điểm tích lũy. Liên trảm càng cao, tích lũy càng lớn.
o Phá hủy Tiễn Tháp phòng thủ của phe địch sẽ nhận được nhiều điểm.
o Trong thời gian chiến đấu sẽ xuất hiện ngẫu nhiên thảo dược hồi sinh lực và tăng sức mạnh trên map -> đánh Thảo Dược -> nhận buff
o Hết thời gian chiến đấu -> căn cứ vào bảng tích điểm sẽ phát thưởng cá nhân. Mỗi phe thắng thua đều nhận được phần thưởng (Rương vàng,
bạc, đồng). Mở rương nhận phần thưởng ngẫu nhiên: mảnh Môn Khách, KNB Khóa, Đột Phá Đơn, EXP.

Bos Liên Server
o Người chơi tham gia Bang Hội và đạt cấp 40 sẽ được khiêu chiên Boss LSV.
o Thời gian: 09:30; 14:30; 21:30; 22:30 mỗi ngày. Kể từ ngày thứ 5 sau khi mở SV
o Boss chia làm nhiều cấp độ. Bang Hội của người chơi sẽ phải cạnh tranh với những Bang Hội khác trong toàn sever kích sát
Boss. Kích sát boss nhận được tích điểm. Kết thúc Boss sẽ căn cứ vào tích điểm để nhận quà cá nhân và quà đấu giá Bang Hội
o Phần thưởng: KNB Khóa, Bạc, Bí Tịch, Trang Bị Đồng Hành…

Công Thành Chiến
o Ngày đầu tiên mở SV các Bang Hội có thể tiến hành báo danh và tham gia các phó bản nhiệm vụ hàng ngày để tích điểm.
o Sau khi tuyên chiến sẽ hoàn thành 4 phó bản nhiệm vụ trong thời gian 4 ngày, mỗi ngày 1 phó bản vào lúc 19:45. Khiêu chiến thành công
nhận điểm tích lũy và phần thưởng cho Bang Hội: EXP, Mảnh Trang Bị, Mảnh Môn Khách SS, Bí Tịch, Đồ Phổ Trang Bị Cam…
o Ngày thứ 5 và thứ 6 sau khi mở sever, TOP 16 Bang Hội có xếp hạng cao nhất sẽ tiến hang tuyên chiến. Mỗi bản đồ sẽ có tối đa 2 BH tuyên
chiến và chiến đấu với nhau. Tiêu diệt Soái đối phương hoặc khi kết thúc thích điểm phe nào cao hơn sẽ chiến thắng và đoạt thành
o Công Thành Chiến có 4 cấp độ: tuần 1 chiếm Huyện, tuần 2 chiếm Phủ, tuần 3 chiếm Châu, tuần 4 chiếm Quốc…
o Sau khi chiếm Quốc: người chơi trong Bang Hội tùy theo chức vũ sẽ nhận được các danh hiệu trân quý kèm theo buff điểm. Ngoài gia Bang Hội
sau khi chiếm quốc sẽ nhận được vật phẩm đấu giá: Môn khách SS, Thần Binh, Trang Bị Hoàng Kim…
Và rất nhiều tính năng phụ bản khác để người chơi trải nghiệm phiêu lưu trong thế giới Kiếm hiệp

***CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI NHẤT***
– Trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ H5: http://vltkh5.zing.vn/
– Fanpage: https://www.facebook.com/volamtruyenkyh5/
General introduction
Game master Swordsman Kingsoft return to the new face H5. Maybe PK, Tong Kim on every device, every platform and anytime anywhere. An improved game from VLTK 2005 and VLTK Mobile launched in 2016.

Inheriting the full features include 5 sects of five elements: Wudang, Cai Bang, Uranus, Nga My, Ngu Độc and boss hunting features Hoang Kim, Qin Mausoleum, Feng Shui easy to hunt precious objects. Rarely overcome all the challenges of the Da Xao

Features

Tong Kim Lien Server
o Hourly registration at 8:00 am; 09: 00 … 23: 00. Characters reaching level> 32 will be joined. After participating in the registration will join the lobby
wait. Timeout will be divided into two Songs – Kim random.
Join the battlefield to defeat enemy players to earn points. The higher the deposit, the greater accumulation.
o Destroy the Dead Tower defense of the enemy will receive many points.
During battle will appear random herbs revitalize and increase the power on the map -> fight herbs -> get buffs
o End of battle time -> based on the accumulated points will be awarded individual. Each winner wins a prize (Yellow Chest,
silver, copper). Open Random Reward Chest: Guest Piece, KNB Lock, Single Sword, EXP.

Bos Lien Server
o Players joining the Bang Society and reaching level 40 will be bossed LS LSV.
o Time: 09:30; 14:30; 21:30; 22:30 every day. From the 5th day after opening the students
Boss is divided into several levels. The guild of the player will have to compete with other guilds in the entire assault range
Boss. Hit the boss to get points. Finish Boss will base on points to receive personal gifts and gifts Bang Society
o Reward: KNB Lock, Silver, Secret, Decorated …

Cong Thanh Chien
o The first day students will be able to register and participate in daily quizzes to earn points.
After declaring war, 4 copies will be completed in 4 days, 1 copy at 19:45 each day. Successful wars
Earn points and rewards for Bang Society: EXP, Piece Decoration, SS Guest Piece, Secret, Apocalypse Decorations …
o On the 5th and 6th days after the opening of the server, the top 16 guilds with the highest rank will advance the war. Each map will have a maximum of 2 BH
Fight and fight with each other. Defeat the enemy saber or when finished, prefer a higher faction to win and take over
o Cong Thanh Chien has 4 levels: week 1 occupy District, week 2 occupy Phu, week 3 occupy Chau, week 4 occupy National …
o After occupying the Kingdom: Players in the guild based on the title will receive the cherished title with buff points. Beyond the State Association
After taking over the country will receive auction item: Soldiers SS, Than Binh, Trang Kim …
And many other side-by-side features let the player experience adventure in the sword world

*** UPDATED UPDATE INFORMATION ***
– Home Vo Lam Truyen Ky H5: http://vltkh5.zing.vn/
– Fanpage: https://www.facebook.com/volamtruyenkyh5/
– Môn Phái Mới: Thiếu Lâm, Thiên Nhẫn
– Tính năng chuyển phái
– Tính năng mới: Võ Lâm Danh Lục
– Tính năng mới: Phó bản bang hội Kho Thiên Bảo
– Tính năng mới: Bộ Trang bị Định Quốc, An Bang
– Event Thần Tài, Event Đèn Lồng

App Information of Võ Lâm Truyền Kỳ H5 | Đầu tiên tại Việt Nam

App Name Võ Lâm Truyền Kỳ H5 | Đầu tiên tại Việt Nam
Package Name vn.pg1.vltkh5
Version 1.1.7
Rating 2.0 ( 1161 )
Size 93.0 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2019-01-14
Installs 100,000+
Category Action, Games

360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc – Nện Nện Nện APK MOD Hack

360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc - Nện Nện Nện 1.0.51

Version 1.0.51

Developer VNG Game Publishing

Uploaded May 03, 2019 17:15

Filesize 87.7 MB

MU Strongest TH – ลิขสิทธิ์แท้ WEBZEN APK MOD Hack

MU Strongest TH - ลิขสิทธิ์แท้ WEBZEN 1.0.6

Version 1.0.6

Developer VNG Game Publishing

Uploaded December 06, 2018 23:16

Filesize 495.2 MB

OMG 2 – Super Samkok APK MOD Hack

OMG 2 - Super Samkok 1.0.10

Version 1.0.10

Developer VNG Game Publishing

Uploaded November 14, 2018 04:26

Filesize 289.8 MB

MU Awaken – VNG APK MOD Hack

MU Awaken - VNG 1.3.0

Version 1.3.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded November 02, 2018 00:36

Filesize 1.1 GB

Mobile Legends: Bang Bang VNG APK MOD Hack

Mobile Legends: Bang Bang VNG 1.3.44.3601

Version 1.3.44.3601

Developer VNG Game Publishing

Uploaded August 01, 2018 14:12

Filesize 89.0 MB

PUBG MOBILE VN APK MOD Hack

PUBG MOBILE VN 0.10.0

Version 0.10.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded July 23, 2018 06:22

Filesize 1.5 GB

ZingSpeed Mobile APK MOD Hack

ZingSpeed Mobile 1.4.2.22190

Version 1.4.2.22190

Developer VNG Game Publishing

Uploaded July 17, 2018 05:52

Filesize 602.5 MB

360mobi Cờ Tỷ Phú APK MOD Hack

360mobi Cờ Tỷ Phú 1.2.545

Version 1.2.545

Developer VNG Game Publishing

Uploaded July 01, 2018 19:32

Filesize 160.0 MB

MU Strongest – VNG APK MOD Hack

MU Strongest - VNG 1.2.3

Version 1.2.3

Developer VNG Game Publishing

Uploaded April 20, 2018 15:26

Filesize 543.1 MB

Related Cheat of Võ Lâm Truyền Kỳ H5 | Đầu tiên tại Việt Nam

Parkour Race PvP APK MOD Hack

Parkour Race PvP 0.5.0.41.

BBL PREDICTION APK MOD Hack

BBL PREDICTION 1.0

Portalitic APK MOD Hack

Portalitic 1.7.3

2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *